BBPLUS

Tôi thấy dịch vụ thiết kế website tại BICTWEB không đi theo xu hướng website giá rẻ, vì tôi nghĩ  chất lượng sẽ đi theo giá tiền. Tiếp đó là các mảng liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu, cardvisit, thiết kế catalogue cho BBPlus, BICTWEB càng làm tôi tin tưởng về trình độ thiết kế, phong cách triển khai dự án.Tôi cảm thấy rất hài lòng.