Tình yêu mới của Google cho website thân thiện với thiết bị di động

Google đang làm thay đổi bộ máy tìm kiếm điện thoại di động của mình rằng sẽ thưởng cho các trang web thân thiện với thiết bị di động và trừng phạt web không thân thiện.

Google cập nhật cách nó nhìn vào việc thiết kế các trang web thân thiện với thiết bị di động như là cách xác định làm thế nào một trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm di động của mình. Website càng thân thiện với thiết bị di động cao hơn nó sẽ có khả năng xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động. Bên cạnh đó tìm kiếm có thể dựa vào các bài viết có chất lượng cao, nội dung tuyệt vời mà không khai thác hay copy từ nguồn nào. Như vậy, các trang web cần phải đảm bảo tính thân thiện và nội dung chất lượng cho người dùng thiết bị di động để tăng thứ hạng cho website.

thiet-ke-website-than-thien-bictweb

Thiết kế website thân thiện với thiết bị di động

Thông qua thuật toán tìm kiếm mới của mình, Google đang đưa ra một lời cảnh tỉnh cho chủ sở hữu website. Những trang không có sự thân thiện với thiết bị di động có thể tìm thấy một sự tụt giảm ở người sử dụng và có khả năng ngâm mình trong bán hàng. Với thuật toán tìm kiếm di động mới, Google đã đưa ra một cảnh báo hai tháng để giúp các trang web sẵn sàng thay đổi. Nhưng một số trang web, đặc biệt là những tư nhân nhỏ có thể không nhận thức được sự thay đổi hoặc có thể chỉ đơn giản là việc website thân thiện với thiết bị di động là một sự ưu tiên bình thường.

Bạn không nhận thức được “Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các tìm kiếm điện thoại di động trong tất cả các ngôn ngữ trên toàn thế giới và sẽ có một tác động đáng kể trong kết quả tìm kiếm của Google “.

BICTWEB VIET NAM đã và đang thay đổi tất cả để có thể xuất hiện trong thứ hạng tìm kiếm cao nhất của Google. Bạn thì sao ? Bạn đã sẵn sàng. Hãy đến với chúng tôi để được trải nghiệm một website thân thiện với thiết bị di động như nào nhé !